Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

16. února 2024

APSS ČR - Požární předpisy pro pobytová zařízení sociálních služeb - VYHODNOCENÍ


Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) připravila dotazníkové šetření s cílem vyvolat diskuzi o jednotném postupu při kontrolách hasičského záchranného sboru v sociálních službách.

Na základě podnětu, který vyplynul z jednání Prezidia APSS ČR, byla zřízena pracovní skupina. Ta bude řešit rozdílný přístup k humanizaci, deinstitucionalizaci a transformaci sociálních služeb a k předpisům protipožární ochrany. Úkolem pracovní skupiny je tedy připravit podklady k osobnímu jednání mezi APSS ČR, ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR s cílem vyvolat diskuzi o jednotném postupu při kontrolách hasičského záchranného sboru v sociálních službách.