Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

14. dubna 2024

Čtenářský maraton na Dvořákovce


Ještě před Velikonoci nás v Domově pro seniory Antonína Dvořáka potěšili žáci ze 7. ZŠ. 🍀🍀🍀
 
Tentokrát za námi přišli v rámci čtenářského maratonu, který pořádali právě na jejich škole. Bylo vybráno několik žáků, kteří si donesli své zajímavé knihy a přišli svým čtením potěšit naše uživatelé. 🤲🤲🤲
 
Byla potěšena skupinka uživatelů na sociální aktivizaci, kteří si v danou chvíli tvořili Velikonoční dekorace. Této skupince přišli číst žáci 9. tříd Malého prince. Uživatelé přímo na bytových jednotkách také nezůstali bez pozornosti. Za nimi dorazili další žáci a strávili spolu hezké chvíle za doprovodu čtení pohádek a také Malého prince. 👏👏👏
 
Bylo velmi potěšující vidět rozzářené tváře uživatelů, kteří návštěvu dětí velice ocenili a s nadšením poslouchali čtené příběhy. Některé děti dokonce zůstaly i po čtení a s našimi uživateli si povídaly. Jak už o své budoucnosti, tak například o rodině a koníčcích. Jako milé překvapení jim donesly upečené sladké dobroty, na kterých si obdarovaní uživatelé moc pochutnali. 🫶🫶🫶
 
Velmi si této spolupráce ze 7. ZŠ vážíme a vždy se těšíme na další společné akce a chvíle, které společně strávíme. 🙏🙏🙏
 
Taťána Machová, DiS.
Sociální pracovnice DpS Antonína Dvořáka