Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

15. února 2024

Hodnocení spokojenosti uživatelů a jejich rodinných příslušníků v zařízeních MSSS v Mostě - p. o.


Podle vnitřních pravidel probíhá v zařízeních MSSS v Mostě – p. o., každé dva roky hodnocení spokojenosti uživatelů sociálních služeb a jejich rodinných příslušníků. V rámci dotazníkového šetření bylo hodnoceno období za roky 2022 - 2023. Hodnocení spokojenosti bylo zásadním tématem pro únorovou poradu managementu.

V listopadu/prosinci 2023 bylo v zařízeních rozdáno celkem 527 dotazníků pro uživatele a 414 pro rodinné příslušníky. Návratnost byla 53% u uživatelů a 39% u rodinných příslušníků. Dotazníkové šetření bylo anonymní, uživatelé či jejich rodiny mohli dotazníky vhodit do „Schránek pro náměty, připomínky a stížnosti“, které se nacházejí ve všech zařízeních. Dotazníkové šetření se zaměřilo zejména na oblast prostředí sociálních služeb, zaměstnanců, aktivit a byl dán prostor i pro náměty i připomínky.

Po analýze dotazníkových šetření jsme od výše jmenovaných získali zejména pozitivní zpětnou vazbu týkající se kvality a spokojenosti s poskytovanou službou. V dotazníkovém šetření nebyla zaznamenána žádná závažná připomínka. Na základě zjištěných výsledků budeme nadále pracovat na zlepšování kvality našich sociálních služeb a pečlivě sledovat individuální potřeby našich uživatelů, s cílem maximálně je uspokojit. Pozitivní odezva je pro všechny zaměstnance potvrzením, že svou práci vykonávají efektivně a kvalitně.

Jsme MSSS v Mostě - p. o.

Podáme ruku všem, kteří nás potřebují.