Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

26. června 2024

Příprava na taktické cvičení Požár v budově MSSS v Mostě - p. o., Barvířská 495


Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Most, ve spolupráci s dalšími složkami IZS ÚK a s Městskou správou sociálních služeb v Mostě – příspěvkovou organizací, pořádá dne 2. října 2024 od 9:00 do 13:00 hodin taktické cvičení v Domově pro seniory na adrese Barvířská 495.

Toto cvičení je klíčovým krokem v prověřování a zlepšování schopnosti jednotlivých složek IZS při zvládání mimořádných událostí, konkrétně požáru ve výškové budově.

Vážené uživatelky, vážení uživatelé, rodinní příslušníci, zaměstnanci a široká veřejnosti.

Rádi bychom Vás informovali o významném taktickém cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS), které proběhne v našem zařízení MSSS v Mostě - p. o., dne 2. října 2024.

Toto cvičení, zaměřené na simulaci požáru v našem domově pro seniory na adrese Barvířská 495, má za cíl prověřit připravenost a efektivitu všech zúčastněných složek v případě mimořádné události.

Scénář cvičení
V rámci cvičení bude simulován požár, který vznikne vlivem závady na varné konvici v jednom z nadzemních podlaží. Požár se rychle rozšíří a ohrozí 19 imobilních uživatelů.

Cíle cvičení

1. Prověřit schopnost jednotek IZS: Cvičení nám umožní otestovat, jak efektivně dokážou jednotky požární ochrany spolupracovat s ostatními složkami IZS při evakuaci imobilních osob.

2. Praktická zkušenost personálu: Personál našeho zařízení si prakticky vyzkouší základní postupy při zvládání mimořádné události, což je klíčové pro zajištění bezpečí všech zúčastněných v reálné situaci.

3. Spolupráce s krizovým řízením: Cvičení rovněž prověří naši schopnost spolupracovat s orgány krizového řízení města Mostu při následné péči o evakuované osoby.

Účastníci cvičení
Do cvičení se zapojí široké spektrum složek IZS, včetně hasičských jednotek, zdravotnické záchranné služby, městské a státní policie. Naši uživatelé budou během cvičení reprezentováni figuranty, které nám poskytne Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v Mostě.

Informace pro uživatele a rodinné příslušníky
Chápeme, že takové cvičení může vyvolat určité obavy, ale ujišťujeme Vás, že všechny kroky budou pečlivě naplánovány a koordinovány tak, aby bylo zajištěno maximální bezpečí a minimální diskomfort pro všechny zúčastněné.

Vaše pochopení a spolupráce jsou pro nás velmi důležité.

Děkujeme za spolupráci

Toto cvičení je důležitým krokem k posílení naší připravenosti na mimořádné situace. Věříme, že jeho úspěšná realizace přispěje ke zvýšení bezpečnosti a kvality péče v našem zařízení.

S blížícím se termínem cvičení Vás budeme informovat včas podrobněji a osobněji.

Ing. Luboš Trojna
ředitel MSSS v Mostě - p. o.