Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

02. února 2024

Ptáci v lednu


Je leden, venku je zima a letos i docela na naše městské poměry hodně sněhu. Nám v Domově Jiřího Wolkera je ale teplo. A co příroda a konkrétně třeba ptáci? V měsíci lednu jsme se u nás v domově zaměřili právě na ptáky a ptactvo. Jednak i proto, že zrovna 5. – 7. ledna 2024 probíhalo celostátní sčítání ptactva. Pozorovat ptáky hodinu ze svého okna se sice nikomu nechtělo, ale alespoň nás to přimělo se nad tím zamyslet a o ptácích, které máme ve svém okolí, si popovídat. Použili jsme k tomu dostupné materiály, kdy jsme si prohlédli nejznámější druhy alespoň na fotografiích a kresbách. Porovnali jsme například velikost, barevnost, četnost výskytu při pohledu z okna našeho domova. 🐦🦅🦉
 
Své obnovené znalosti jsme si mohli vyzkoušet při ptačím písemném kvízu. Bylo hodně zajímavé srovnání toho, co jsme si zapamatovali. Další kvíz už byl virtuální. Na obrazovce ti známí ptáci vypadali mnohem lépe a hezčí než v kresbě. Dokonce jsme si mohli porovnat barevnost samečků a samiček. Bonusem byl zpěv jednotlivých druhů v jejich přirozeném prostředí. Tak jsme měli možnost poznat dva druhy vrabců, šest druhů sýkorek, kosa, drozda, červenku, stehlíka, čížka, pěnkavu, zvonka, mlynaříka, tři druhy datlů, vránu, straku, hrdličku a další. Přínosem povídání si o ptactvu byl zvýšený zájem o tuto kategorii. Senioři se zapojili do krmení na svých balkonech, kde měli možnost pozorovat ptáčky z blízka. Dále máme na naší zahradě 3 nové budky, kam senioři chodí krmit a tím se také seznamují s životem ptáčků ve svém okolí. 🍀🍀🍀
 
Bonusem byla také přednáška pracovníka muzea pana Bažanta v klubu seniorů. Ten udělal přednášku o ptactvu na mosteckém jezeře doplněnou o promítání na velké plátno. Jezero Most se stalo oblíbeným zimovištěm vodních ptáku. Při sčítání začátkem ledna jich tam ornitologové napočítali přes 5 500. Ze známých druhů je to například několik druhů potápek, polák velký, několik druhů racků, lyska, několik druhů kachen, labuť velká a mnoho dalších druhů. 🙌🙌🙌
 
Tím, že jsme se v měsíci lednu začali víc zajímat o ptáky a ptactvo vůbec, povídali jsme si o nich na několika rovinách, tím jsme dostali do podvědomí nejen našich seniorů to, že zde s námi žijí i ptáci. Senioři si znovu „oprášili“ znalosti z přírody a mnoho zajímavého se i dozvěděli. Je důležité vnímat přírodu a život kolem nás. 🏔⛺️🌄
 
Je hezké si toto vše připomenout. Nejsme tady na planetě sami. A jestli zrovna v zimních měsících potřebují třeba ptáci přikrmit a my jsme svým dílem přispěli, tak jsme udělali kus záslužné práce. Od letošního ledna si ptáků a ptactva kolem nás mnohem více všímáme. 🙏🙏🙏
 
Helena Houšková,
aktivizační pracovnice