Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

01. února 2024

Web MSSS má novou funkcionalitu - Pro neformální pečovatele


Rok 2024 pojme naše organizace jako rok rozvoje péče o neformálního pečovatele. Neformálními pečujícími se většinou stávají členové rodiny: dcera, syn, manželka, manžel, partner, sestra nebo bratr i vzdálenější příbuzní. Pomoci vždy může i širší okolí rodiny. 🙏🙏🙏
 
Tomuto kroku předcházelo mimo jiné i pořízení elektrovozidel z dotace, zřízení nové manažerské pozice a nového zařízení č. 7. Vedoucí terénní pečovatelské služby Miroslava Holečková již iniciovala vstup naší pečovatelské služby do ČAPS – České asociace pečovatelské služby. 💪💪💪
 
Jedním z prvních výstupů je zřízení nové funkcionality – dlaždice Pro neformální pečovatele – na webu www.msss-most.cz. 👈👈👈
 
Zde budou na jednom místě shromažďovány informace potřebné právě pro neformální pečovatele, například Edukační program ČAPS, odkazy na terénní pečovatelskou službu, kontaktní údaje pro poskytování kompenzačních pomůcek. 🍀🍀🍀